lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Mekanik för M

 

Kurskod och antal poäng:

FMEA30
15 poäng

Kursansvarig: 

Per Hansson
Mail: Per.Hansson@mek.lth.se 
Telefon: 046 - 222 30 78
Rum: M:4173

Kurslitteratur:

1. Mekanik Statik, Christer Nyberg, Liber
2. Mekanik Partikeldynamik, Christer Nyberg, Liber
3. Mekanik Stelkroppsdynamik, Christer Nyberg, Liber

4. A Concise Introduction to MATLAB, William J.Palm III, International Edition 2008, McGraw Hill

Examination:

Skriftlig tentamen, en i varje läsperiod. Obligatorisk laboration i Adams med skriftlig projektredovisning. Inlämningsuppgift i Matlab, en i varje läsperiod.

Tillåtet hjälpmedel på Tentamen:

Formelsamling som kan skrivas ut från denna hemsida

 

Kursprogram

Kursprogram del 1

Kursprogram del 2