lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Mekanik - Dynamik för F

 

Kurskod och antal poäng:

FMEA20
6 poäng

Kursansvarig: 

Solveig Melin 
Mail: Solveig.Melin@mek.lth.se 
Telefon: 046 - 222 30 37
Rum: M:4175

Kurslitteratur:

1. Mekanik Partikeldynamik, Christer Nyberg, Liber
2. Mekanik Stelkroppsdynamik, Christer Nyberg, Liber

Examination:

Skriftlig tentamen som föregås av frivillig dugga

Tillåtet hjälpmedel på Tentamen:

Formelsamling som kan skrivas ut från denna hemsida

Kursprogram Utdelat material Examination Övrigt
Kursprogram Repetition

länksystem

exempel-Steiner_sats

Dämpad svängning

Tentamen20191026 

Läsanvisningar

Exempeldugga

Dugga20170919

Dugga20180925

Dugga20190924

Dugga 2020

Tentamen20181027

Tentamen20190427

Tentamen_1

Tentamen_2

Tentamen_3

Tentamen_4

Formelsamling