lunduniversity.lu.se

Division of Mechanics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Mekanik för M

TENTAVISNING del 2, 31/1-20, klockan 12.15-13.00

 

Kurskod och antal poäng:

FMEA30
15 poäng

Kursansvarig: 

Per Hansson
Mail: Per.Hansson@mek.lth.se 
Telefon: 046 - 222 30 78
Rum: M:4173

Kurslitteratur:

1. Mekanik Statik, Christer Nyberg, Liber
2. Mekanik Partikeldynamik, Christer Nyberg, Liber
3. Mekanik Stelkroppsdynamik, Christer Nyberg, Liber

4. A Concise Introduction to MATLAB, William J.Palm III, International Edition 2008, McGraw Hill

Examination:

Skriftlig tentamen, en i varje läsperiod. Obligatorisk laboration i Adams med skriftlig projektredovisning. Inlämningsuppgift i Matlab, en i varje läsperiod.

Tillåtet hjälpmedel på Tentamen:

Formelsamling som kan skrivas ut från denna hemsida

 

KursprogramFöreläsningar MekanikProjektMatlab                    ExaminationÖvrigt

Del 1

Kursprogram

 

 

Del 2

Kursprogram

 

 

 

 

 


 

 

Projekt

Projektarbete

Labhandledn

Projektföreläsning

RESULTAT NY

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

Läsanvisningar

Funktioner

Övningar v1-6

Övningar v7-9

Svar till övningar v1-6

Svar till övningar v7-9

Föreläsning 1

F1 

F1 m-files

Föreläsning 2

F2

F2 m-files

Föreläsning 3

F3

F3 m-files

Föreläsning 4

F4

F4 m-files

Föreläsning 5

F5

F5 m-files

Föreläsning 6

F6

F6 m-files

Föreläsning 7

F7

F7 m-files

Föreläsning 8

F8

F8 m-files

Föreläsning 9

F9

F9 m-files

Anvisningar inlämningsuppgift 1

Inlämningsuppgift 1

Anvisningar inlämningsuppgift 2

Inlämningsuppgift 2

 

 

Del 1

Tenta191028

Lösning191024

Tenta190824

Lösning190824

Tenta190429

Lösning190429

Tenta181030

Lösning181030

Tenta180831

Lösning180831

 

 

 

 

 


 

Del 2

Tenta200113

Lösning200113

Tenta190828

Lösning190828

Tenta190427

Lösning190427

Tenta190114

Lösning190114

Tenta180829

Lösning180829

 

 

 

 

 

 


 

Formelsamling i Mekanik

Extrauppgifter:fackverk och remfriktion