lunduniversity.lu.se

Division of Mechanics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Mekanik, grundkurs för Pi

Kurskod och antal poäng:

FMEA15
7.5 poäng

Kursansvarig: 

Solveig Melin
Mail: solveig.melin@mek.lth.se

Kurslitteratur:

1. Mekanik Statik, Christer Nyberg, Liber
2. Mekanik Partikeldynamik, Christer Nyberg, Liber

Examination:

Skriftlig tentamen del 1
Skriftlig tentamen del 2

Tillåtet hjälpmedel på Tentamen:

Formelsamling som kan skrivas ut från denna hemsida

 

 

 Kursinformation Utdelat materialExaminationÖvrigt

Kursprogram del 1

Kursprogram del 2

 

 

Del 1

Tenta del 1 170313

Omtenta del 1 170422

Omtenta del 1 170817

Tenta 180312

Omtenta 180413

Omtenta del 1 180830

Tenta 190318

Del 2

Tenta del 2 170602

Omtenta del 2 170814

Tenta del 2 180528

Omtenta del 2 180820

Formelsamling