lunduniversity.lu.se

Division of Mechanics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Mekanik grundkurs för I

Kurskod och antal poäng:

<section>

FMEA10
9 poäng

</section> <section>

Kursansvarig:

</section> <section>

Per Hansson
Mail: per.hansson@mek.lth.se
Telefon: 046 - 222 30 78
Rum: M:4173

</section> <section>

Kurslitteratur:

</section> <section>

1. Mekanik Statik, Christer Nyberg, Liber
2. Mekanik Partikeldynamik, Crister Nyberg, Liber 

</section> <section>

Examination:

</section>

Tre deltentamina, samt datorprojekt

Tillåtet hjälpmedel på tentamen: 

Formelsamlingar som kan skrivas ut från denna hemsida, samt miniräknare

Kursprogram Utdelat material Projekt Examination Övrigt
Kursprogram

 Cirkelrörelse

 

 

 

 


          

Projektarbete

Datorlaboration_ADAMS

Datorprojekt_ADAMS

Figurer_till_projektet

Projektföreläsning

Läsanvisningar_inför_Tentamen

Deltentamen 1 20190204 lösningar

Deltentamen 2 20190221 lösningar

Deltentamen 3 20190304 lösningar

Deltentamen 1 20180129 lösningar

Deltentamen 2 20180215 lösningar

Deltentamen 3 20180226 lösningar

Deltentamen 1 20160201 lösningar

Deltentamen 2 20160218 lösningar

Deltentamen 3 20130229 lösningar

Tentamen 20140423 lösningar

Tentamen 20160823 lösningar

Tentamen 20190429 lösningar

 

Formelsamling Nyberg