lunduniversity.lu.se

Division of Mechanics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Mekanik - Statik och partikeldynamik, för F

Kurskod och antal poäng:

FMEA05
6 poäng

Kursansvarig: 

Kristina Nilsson 
Mail: Kristina.Nilsson@mek.lth.se 
Telefon: 046 - 222 34 55
Rum: M:4164

Kurslitteratur:

1. Mekanik Statik, Christer Nyberg, Liber
2. Mekanik Partikeldynamik, Christer Nyberg, Liber

Examination:

Skriftlig tentamen som föregås av frivillig dugga
Obligatorisk datorlaboration med redovisning av förberedelseuppgifter och laborationsresultat
Skriftlig rapport på fördjupningsuppgift
Obligatoriska föreläsningar

Tillåtet hjälpmedel på Tentamen:

Formelsamling som kan skrivas ut från denna hemsida

Lösningar till övningsuppgifter:  

Lösningar till övningsuppgifter

 

 Kursinformation Utdelat materialFördjupningsuppgiftExaminationÖvrigt

Kursprogram

Övningsuppgifter

Schema_del1

Schema_del2

Kraftsystem

Jämvikt

Fackverk

Virtuellt arbete

Friktion

Masscentrum

Inre och fördelade krafter 1

Inre och fördelade krafter 2

Likheter mellan masscentrum, balkar och tryck

Partikelns kinematik

Kraftekvationen

Energi

Energiexempel

Impuls och stöt

Impulsmoment

Extra lösningar

Information/upplägg 

Specifikation

Laborationshandledning

Coriolis

 

 

 

 

Dugga 160210

Tenta 160314

Omtenta 160513

Omtenta 160822

Dugga 170208

Tenta 170313

Omtenta 170422

Omtenta 170817

Dugga 180207

Tenta 180312

Tenta 180413

Formelsamling

Läsanvisningar

Kommentarer till läroboken