lunduniversity.lu.se

Division of Mechanics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Mekanik - Statik och partikeldynamik, för F

Kurskod och antal poäng:

FMEA05
6 poäng

Kursansvarig: 

Kristina Nilsson 
Mail: Kristina.Nilsson@mek.lth.se 
Telefon: 046 - 222 34 55
Rum: M:4164

Kurslitteratur:

1. Mekanik Statik, Christer Nyberg, Liber
2. Mekanik Partikeldynamik, Christer Nyberg, Liber

Examination:

Skriftlig tentamen som föregås av frivillig dugga
Obligatorisk datorlaboration med redovisning av förberedelseuppgifter och laborationsresultat
Skriftlig rapport på fördjupningsuppgift
Obligatoriska föreläsningar

Tillåtet hjälpmedel på Tentamen:

Formelsamling som kan skrivas ut från denna hemsida

Lösningar till övningsuppgifter:  

Lösningar till övningsuppgifter

 

 Kursinformation Utdelat materialFördjupningsuppgiftExaminationÖvrigt

Kursprogram

Övningsuppgifter

Schema_del1

Schema_del2

Kraftsystem

Jämvikt

Fackverk

Virtuellt arbete

Friktion

Masscentrum

Inre och fördelade krafter 1

Inre och fördelade krafter 2

Likheter mellan masscentrum, balkar och tryck

Partikelns kinematik

Kraftekvationen

Energi

Energiexempel

Impuls och stöt

Impulsmoment

Extra lösningar

Information/upplägg 

Specifikation

Laborationshandledning

Coriolis

Dugga 170208

Tenta 170313

Omtenta 170422

Omtenta 170817

Dugga 180207

Tenta 180312

Omtenta 180413

Omtenta 180830

Dugga 190213

Tenta 190318

Formelsamling

Läsanvisningar

Kommentarer till läroboken